Waterenergie

By | mei 4, 2015

Duurzame energie wordt steeds vaker uit water gewonnen. Water is overal en we gebruiken het elke dag. Naar schatting verbruiken Nederlanders per jaar gemiddeld 170.000 liter. Uitgaande van een huishouden van minimaal vier personen. Met dit water kunnen we meer dan je zou denken. Waterenergie is een vorm van duurzame energie, net zoals windenergie en zonne-energie. Deze energiebron is onuitputtelijk en met het opwekken van energie met behulp van water komen er geen schadelijke restproducten vrij.

Waterkracht

Energie uit water noemen we waterenergie. Deze energie kan op diverse manieren worden opgewekt. Denk daarbij aan waterkracht van de stroomsnelheid van water. Voor het omzetten van stroomsnelheid heb je een waterkrachtcentrale nodig. De turbines daarvan zetten waterkracht in beweging om. De beweging zorgt er op zijn beurt voor dat de assen van turbines, die op hun beurt weer aangesloten zijn op generatoren, in beweging worden gezet. Vervolgens wekt een generator energie op. Deze vrijgekomen energie moet dan als enige nog getransporteerd worden. Zoals we al schreven zijn er veel manieren om energie uit water op te wekken. Een waterkrachtcentrale is nog meer één voorbeeld daarvan. Zo kan ook energie gewonnen worden uit de getijden. Of te wel: getijdenenergie. In het verlengde daarvan kan energie ook gewonnen worden uit golfslagenergie. In Nederland leveren watermolens energie en overal ter wereld worden stuwmeren aangelegd die hele regio’s voorzien van de nodige stroom.