Bio-energie

By | mei 4, 2015

Een vorm van duurzame energie is bio-energie. Kenners vinden deze energiebron verre van duurzaam maar toch wordt het opwekken van dit soort energie al jarenlang toegepast. De energie wordt opgewekt uit met name plantaardige materialen, zoals hout en plantenresten maar ook met andere afval die de mens produceert. Zo wordt een groot gedeelte van bio-energie gehaald uit waterzuiveringsinstallaties (rioolslib). De energie die uit deze producten wordt gehaald noemt men biomassa. Tegenwoordig gebruikt men niet alleen maar natuurlijk afval om energie uit op te wekken. Vandaag de dag worden complete bossen aangelegd met

snelgroeiende bomen, om biomassa te produceren. Ook allerlei soorten planten kunnen prima als biomassa gebruikt worden. Denk met name aan koolzaad en maïs. Het meest bekende voorbeeld van biomassa die wordt gebruikt als brandstof is hout.

Verschillende manieren van energie opwekken

De meest bekende methoden om energie op te wekken uit bio-energie zijn verbranding, vergassing en vergisting. De energie wordt vervolgens omgezet in gas, warmte of stroom. In bepaalde gevallen wordt zelfs vloeibare brandstof geproduceerd. Dit door verhitting waarbij zo min mogelijk zuurstof wordt toegelaten. Het resultaat is vloeibaar gas. In verbrandingsinstallaties komt veel warmte vrij. Deze warmte kan gebruikt worden om woningen te verwarmen of om stroom op te wekken.

Energieleveranciers die bio-massa leveren

Er zijn geen energieleveranciers die specifiek energie leveren dat opgewekt is uit biomassa. Wel bestaat vaak een klein gedeelte van groene energie uit bio-energie.