Duurzame energie

Wat is duurzame energie precies? Duurzame energie is in feite een soort energie die wordt geput uit onuitputtelijke energiebronnen. Deze energie raakt nooit op. Duurzame energie noemt men ook wel gewoon ‘groene energie’. Een belangrijk kenmerk van groene energie is dat het niet belastend is voor het milieu. Er komen niet of nauwelijks schadelijke (rest)stoffen vrij bij de productie daarvan. Daarom worden er in de meeste gevallen ook geen energieheffingen door de overheid op deze vorm van nieuwe energie geheven. Op de langere termijn nemen natuurlijke energiebronnen de plaats in van fossiele brandstoffen. Er zijn meerdere duurzame energievormen. Ten eerste onderscheiden we een vorm die elektriciteit opwekt. De tweede vorm wekt warmte op.

Duurzame elektriciteit

Voor het opwekken van duurzame elektriciteit wordt gebruik gemaakt van zonne-energie, windenergie maar ook door bio-energie. Hieronder lees je hoe deze verschillende vormen van duurzame energie opgewekt worden.

Bio-energie

Stroom die wordt opgewekt uit bio-massa, is in feite gebruik maken van de energie die vrijkomt wanneer afval wordt verbrand. Wanneer natuurlijke materialen worden verbrand, zoals hout, komt er veel warmte vrij. Deze warmte wordt opgeslagen en gebruikt om woningen of panden te verwarmen. Deze duurzame energievorm is het minst ‘groen’ van alle duurzame energievormen. Maar ook door vergisting van afval kunnen er gassen vrijkomen. Dit noemen we ook wel biologisch gas en dit kan gebruikt worden als brandstof waar bijvoorbeeld auto’s op rijden. Zoals we al schreven wordt bio-energie lang niet altijd gezien als groene energie, aangezien er nog steeds veel schadelijke dampen vrijkomen bij de productie daarvan. Volledige groene energie wordt dan ook vaak aangeduid als ‘natuurstroom’, om onderscheid te kunnen maken.

Zonne-energie

Zonne-energie opwekken in Nederland neemt maar een klein deel in van de totale duurzame energieopwekking. De zon schijnt in ons land immers lang niet altijd. Daarom gebruikt men de zon als energiebron vaak in combinatie met andere vormen van energiebronnen, bijvoorbeeld windenergie. Toch kan het voor consumenten wel degelijk lonen om zelf energie op te wekken met zonne-energie. Je blijft gewoon aangesloten op het stroomnet, waardoor je altijd stroom van een energieleverancier kan blijven gebruiken. Dit is met name tijdens minder zonnige periodes noodzakelijk. Gedurende de zomermaanden produceer je meestal meer energie dan je zelf verbruikt. Deze zonne-energie kan je terugleveren aan het stroomnet en op het eind van het jaar vindt de verrekening plaats. Zonne-energie noemt men met een duur woord ook wel fotovoltaïsche energie. Dit is de energie die tijdens de omzetting van licht naar elektriciteit vrijkomt. Zonnepanelen kunnen het licht van de zon opnemen en dit wordt omgezet in z.g. bruikbaar vermogen. Dit dankzij de fotovoltaïsche zonnecellen in de zonnepaneel. De gelijkstroom die zij vervolgens genereren, kan omgezet worden in bruikbare wisselstroom.

Windenergie

Hoewel Nederland een perfecte ligging heeft om energie d.m.v. wind en windturbines te genereren, is het lang niet de belangrijke energieleverancier. Stroom dat door middel van windturbines wordt opgewekt kan niet worden opgeslagen. Op dagen dat het veel waait kan de toevoer van stroom te belastend zijn voor het energienet. Op dagen dat het niet waait heb je in feite niets aan windmolens. Tegenwoordig zijn er fabrikanten die particuliere windmolens bouwen. Sommige daarvan zijn zo compact, dat ze geplaatst kunnen worden op daken van panden en zelfs in je eigen achtertuin, zonder dat ze het uitzicht belemmeren of storend zijn. Deze consumenten windmolens zijn nog steeds nogal prijzig. Maar in combinatie met zonnepanelen kan je er wel degelijk geheel energie zelfvoorzienend mee worden.

Duurzaam warmte opwekken

Naast elektriciteit wordt ook op een duurzame wijze warmte opgewekt. Eigenlijk moeten we zeggen dat de warmte in bepaalde gevallen omhoog wordt gehaald. Denk daarbij aan aardwarmte en warmtepompen. Maar warmte wordt ook opgewekt door zonne-energie.

Thermische zonne-energie

Warmte wordt steeds vaker opgewekt met behulp van zonne-energie. Hiervoor zijn nodig water (of lucht). Deze houden namelijk de warmte vast. Een bekend voorbeeld van een product dat warmte vasthoud is de zonneboiler. De zon verwarmt het water in de boiler en dit warme water kan worden gebruikt om bijvoorbeeld te douchen. Soms moet het water nog wel verder worden opgewarmd. Zonneboilers kunnen overigens ook worden aangesloten op moderne CV ketels. In dat geval kan de warmte gebruikt worden om ruimten te verwarmen.